SİTOTOKSİSİTE / HÜCRE ÖLÜMÜ ÇALIŞTAYI

Hücre Kültürü Çalışmalarının Amacı:

Hücre kültürü, in vitro koşullarda, hücresel ve deneysel çeşitlilik sağlaması açısından bilimsel çalışmalar için son derece önemli bir araçtır. Kanser de dahil olmak üzere bir çok hastalığın fizyolojik ve biyokimyasal mekanizmalarının aydınlatılmasında ilk basamak olarak tekrarlanabilirliğe sahip, oldukça tutarlı ve güvenilir bir süreç olup, araştırmacılara uygulama kolaylığı, daha düşük maliyet ve yaratıcı düşünme imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle, kanser çalışmalarında, özellikle hücre-ilaç etkileşimlerinin incelenmesinde, vazgeçilmez bir deney sistemi haline gelmiştir. Dolayısıyla, ilaç tarama programları, klinik araştırmalar ve ilaç şirketleri için yararlı veriler üretilmesi açısından bir model sistemi sağlamaktadır.

Bu açıdan bakılarak, çalıştayın teorik kısmında:

  • Sitotoksisite analizleri (MTT, SRB, ATP ve xCELLigence RTCA),
  • Hücre ölümü (apoptozis, nekrozis, otofaji, nekroptozis),
  • İlaç tarama çalışmalarında in vivo analizlerin rolüne yönelik bilgiler verilecektir.
Uygulama kısmında ise:

  • Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü (National Cancer Institute, NCI)’nün “drug discovery” programında yer alan ve ilaç etkinliğinin (sitotoksik, sitostatik veya anti-proliferatif) değerlendirilmesinde önemli parametreler olan LC50, TGI ve GI50 hesaplamaları uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.
  • Sitotoksisite testlerinin yorumlanması ve bu alanda yapılan hatalı değerlendirmeler tartışılacaktır.
  • Hücre ölümü analizlerine yönelik olarak apoptozis ile ilişkili parametrelerin ve çeşitli hücre ölüm şekillerine ait morfolojik görüntülerin değerlendirilmesi kapsamında video/fotoğraf gösterimleri yer alacaktır.
Çalıştaya katılım ücretsiz olup başvuru sahiplerinin kongre kaydı yapmış olması gerekmektedir. Çalıştayımıza olan yoğun ilgi nedeni ile 35 kişilik kontenjan 50 kişiye çıkarılmıştır. (Başvuru sayısına göre ilk 50 kişi kabul edilecektir)

ÇALIŞTAY PROGRAMI

13:00-13:10 Açılış Konuşması (Prof. Dr. Engin ULUKAYA)
Çalıştay programının ve öneminin özetlenmesi
13:10-13:30 Hücre Kültürü, Sitotoksisite ve Uygulama Alanları-Teorik
MTT, SRB, ATP testleri ve xCELLigence RTCA
13:30-14:00 Sitotoksisite Analizleri-Uygulama
MTT, SRB, ATP testleri ve xCELLigence RTCA - Video/Fotoğraf gösterimi
LC50, TGI ve GI50 parametrelerinin hesaplanması - Uygulamalı
14:00-14:15 Kahve arası
14:15-14:35 Hücre Ölümünün Değerlendirilmesinde Biyokimyasal Analizler-Teorik
M30 ve M65 ELISA, Flow Sitometri (Muse Analyzer), Floresan Görüntüleme
14:35-15:00 Hücre Ölümü Analizleri-Uygulama
M30 ve M65 ELISA, Flow Sitometri (Muse Analyzer), Floresan Görüntüleme - Video/Fotoğraf gösterimi
15:00-15:30 Evaluation of anti-growth effect in tumor xenografts (Teorik)
15:30-16:00 Soru-cevap/tartışma ve kapanış
Kongre Kitabı