ÖNEMLİ TARİHLER

Son bildiri gönderme tarihi: 15 Eylül 2018’e kadar uzatılmıştır!
Bildiri Kabul Yazıları Gönderim Tarihi: 17 Eylül 2018’e kadar uzatılmıştır!
Erken Kayıt ve Konaklama Son Başvuru Tarihi: 19 Eylül 2018’e kadar uzatılmıştır!
Sitotoksisite / Hücre Ölümü Çalıştayı Tarihi: 11 Ekim 2018
Kongre Tarihi: 11-14 Ekim 2018

Kongre Kitabı