BİLDİRİ GÖNDERİMİ

7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi'ne bildiri gönderimi yalnızca elektronik posta aracılığıyla bildiri@mokad2018.org aracılığı ile gönderilebilecektir.

Faks veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

7. Multidisipliner Kanser Araştırma ve 1. Temel Onkoloji Kongresi'nde bildiriler, sözlü sunum veya poster olarak sunulacaktır. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış olmalıdır. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır

Son bildiri gönderme tarihi 15 Eylül 2018’dir.

Bildiri Kabul Yazıları Gönderim Tarihi 17 Eylül 2018’dir.

BİLDİRİ ÖZET YAZIM KURALLARI

Özetler aşağıda kuralları belirlenen şekilde kısa özet veya tam metin (özet, giriş, materyal metot, tartışma, referanslar) şeklinde gönderilebilir

 • Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir.
 • Bildirilerinizi Word dosyası halinde, yazı tipi Times New Roman ve 12 font olarak göndermeniz gerekmektedir.
 • Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).
 • • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir bilgileri açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Tam metin bildiriler ise maksimum 2500 kelime olarak hazırlanacaktır.
 • Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır.
  1. Genel Bilgi ve Amaç
  2. Gereç ve Yöntem
  3. Bulgular (sayısal ve/veya istatistiki veriler)
  4. Tartışma
  5. Sonuç
  6. Referanslar
 • Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Bilim Kurulu’na Not” bölümünde belirtilmelidir.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Elektronik posta ile gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirmeler internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, Kongre Bilim Kurulu ve belirlenen konu uzmanı hakemler tarafından yapılacaktır.

Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın kongre kayıt işlemini tamamlamış olması gerekmektedir.

KABUL - RED YANITLARI

Bilim Kurulu ve konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilecek olan bildirilerin kabul / red mektupları, bildirinin sunulma şekli (sözlü bildiri / poster bildiri) kongrenin başlangıç gününden 1 ay öncesine kadar tarafınıza elektronik posta ile gönderilecektir.

Posterlerin Hazırlanmasına İlişkin Bilgilendirme:

 • Posterler tek sayfa üzerinde hazırlanmalıdır.
 • Öngörülen poster boyutları en 70 cm x boy 90 cm'dir.
 • Posterinizin üst kısmını sunum başlığı, yazarlar ve adreslerine ayırılır.
 • Posterler iki metre uzaklıktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
 • Poster alanında, posterleri asmak için gerekli malzemeler hazır olacaktır.

Poster Bildiri Ödülleri
Birincilik: Ücretsiz kayıt ve konaklama
İkincilik: Ücretsiz konaklama
Üçüncülük: Ücretsiz kayıt
*Kazanılan ödüller bir sonraki yapılacak olan kongre için geçerlidir.

Sözel Bildiri Ödülleri
Birincilik: Ücretsiz kayıt ve konaklama
İkincilik: Ücretsiz konaklama
Üçüncülük: Ücretsiz kayıt
*Kazanılan ödüller bir sonraki yapılacak olan kongre için geçerlidir.

Kongre Kitabı